Ζωγραφική σε δερμάτινα παπούτσια

Ζωγραφίσαμε τα δερμάτινα παπούτσια μας!

1. Καθαρίζουμε τα παπούτσια με ελαφρώς περαςμένο με αςετόν βαμβάκι ή πανι. Αυτό γιατί τα περιςςότερα είναι κερωμένα.
2. Με ένα ψιλό γυαλόχαρτο περνάμε μαλακά τις επιφάνειες του παπουτςιού.
3. &Pi;&epsilon;&rho;&nu;ά&mu;&epsilon; &mu;ί&alpha; &sigma;&tau;&rho;ώ&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &epsilon;&iota;&delta;&iota;&kappa;&omicron;ύ medium &kappa;&alpha;&iota; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&mu;έ&nu;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &nu;&alpha; &sigma;&tau;&epsilon;&gamma;&nu;ώ&sigma;&epsilon;&iota;. &Pi;&lambda;&eta;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&rho;ί&epsilon;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron; <a href="http://www.batis.me/" rel="noreferrer" style="color: rgb(1, 134, 186);" target="_blank">www.batis.me</a>
4.&chi;&rho;&omega;&mu;&alpha;&tau;ί&zeta;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &mu;&epsilon; &phi;&alpha;&rho;&delta;ύ &pi;&iota;&nu;έ&lambda;&omicron; ή &tau;&alpha;&mu;&pi;&omicron;&nu;&alpha;&rho;&iota;&sigma;&tau;ά &mu;&epsilon; έ&nu;&alpha; &sigma;&phi;&omicron;&upsilon;&gamma;&gamma;ά&rho;&iota; &tau;&omicron; &chi;&rho;ώ&mu;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&lambda;&omicron;&gamma;ή&sigmaf; &mu;&alpha;&sigmaf; ά&pi;ό &tau;&eta; &sigma;&epsilon;&iota;&rho;ά decola textile ή &tau;&alpha; &alpha;&kappa;&rho;&upsilon;&lambda;&iota;&kappa;ά &mu;&alpha;&sigmaf; &alpha;&nu;&alpha;&kappa;&alpha;&tau;&epsilon;&mu;έ&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&omicron; &epsilon;&iota;&delta;&iota;&kappa;ό medium (&epsilon;&delta;ώ &alpha;&kappa;&rho;&upsilon;&lambda;&iota;&kappa;ά &tau;&eta;&sigmaf; molotow)
&Kappa;&alpha;&iota; &alpha;&phi;ή&nu;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &nu;&alpha; &sigma;&tau;&epsilon;&gamma;&nu;ώ&sigma;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&lambda;ά.
5. &Mu;&epsilon; &mu;&alpha;&rho;&kappa;&alpha;&delta;ό&rho;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &alpha;&kappa;&rho;&upsilon;&lambda;&iota;&kappa;&omicron;ύ&sigmaf; molotow &zeta;&omega;&gamma;&rho;&alpha;&phi;ί&zeta;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &tau;&omicron; &sigma;&chi;έ&delta;&iota;&omicron; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&lambda;&omicron;&gamma;ή&sigmaf; &mu;&alpha;&sigmaf;.
6. &Pi;&rho;&omicron;&epsilon;&rho;&alpha;&iota;&tau;&iota;&kappa;ά &psi;&epsilon;&kappa;ά&zeta;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &mu;&epsilon; &beta;&epsilon;&rho;&nu;ί&kappa;&iota; &sigma;&epsilon; &mu;&omicron;&rho;&phi;ή spray &mu;&alpha;&tau; ή &sigma;&alpha;&tau;&iota;&nu;έ.
&Tau;&alpha; &pi;&alpha;&pi;&omicron;ύ&tau;&sigma;&iota;&alpha; &sigma;&alpha;&sigmaf; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; έ&tau;&omicron;&iota;&mu;&alpha;!! &Tau;&eta;&nu; ί&delta;&iota;&alpha; &delta;&iota;&alpha;&delta;&iota;&kappa;&alpha;&sigma;ί&alpha; &kappa;ά&nu;&epsilon;&tau;&epsilon; &gamma;&iota;&alpha; &zeta;&omega;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&iota;&kappa;ή &sigma;&epsilon; ό&lambda;&alpha; &tau;&alpha; &delta;&epsilon;&rho;&mu;ά&tau;&iota;&nu;&alpha; &alpha;&xi;&epsilon;&sigma;&omicron;&upsilon;ά&rho;