ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.Όροι παροχής υπηρεσιών της εξ αποστάσεως παραγγελίας προϊόντων

Η παροχή υπηρεσιών της εξ αποστάσεως παραγγελίας των προϊόντων του διαφημιζόμενου προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να δηλώσετε τα αληθή στοιχεία σας που σας ζητούνται παραπάνω όπως π.χ. όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που οικειοθελώς εισάγετε για τους σκοπούς που γνωστοποιούνται κατωτέρω.

Η Εταιρεία συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία. Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που δηλώνετε στην Εταιρεία, αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε μέσω της εξ αποστάσεως παραγγελίας, για τη λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους.

Στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και προϊόντων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από την Εταιρεία, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@batis.me από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει στη φόρμα παραγγελίας, ή να στείλετε Fax ή να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά, αναφέροντας: «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

Αποστολή εντολής

Ο πελάτης δηλώνει ότι:

Αποδέχομαι πλήρως ότι έλαβα γνώση της ισχύουσας προσφοράς και της «Διαδικασίας εξ αποστάσεως παραγγελίας». Διάβασα και αποδέχομαι πλήρως τους επισυναπτόμενους «Ειδικούς όρους» που διέπουν τη συγκεκριμένη σύμβαση και περιγράφονται στην επισυναπτόμενη διαδικασία.

Ενημερώθηκα για τα δικαιώματά μου ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του Ν.2472/97, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενημερώθηκα και συμφωνώ στη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από τo www.batis.me για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης από το προσωπικό του www.batis.me καθώς και από τους εμπορικούς της συνεργάτες, που μεσολαβούν για τη σύναψη και την ολοκλήρωση της σύμβασης. Τα στοιχεία της παρούσας αίτησης είναι ακριβή και αληθή.

2.Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη λόγω μεταμελείας

Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους της της ΜΠΑΤΗΣ.

Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email) προς την ΜΠΑΤΗΣ εκ μέρους του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της ΜΠΑΤΗΣ με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη.

Οι παραγγελίες που αφορούν παραγωγή της ΜΠΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους της της ΜΠΑΤΗΣ και μόνο εφόσον είχε εισπραχθεί η προκαταβολή από την ΜΠΑΤΗΣ καθώς τότε η ΜΠΑΤΗΣ δεν οφείλει να την επιστρέψει στον πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και η ΜΠΑΤΗΣ την έχει ήδη εισπράξει, τότε η ΜΠΑΤΗΣ οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός επέσπευσε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κ.λπ.).

Άλλως σε περίπτωση που έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του πελάτη αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από την ΜΠΑΤΗΣ (όπως πχ. στην περίπτωση εντολής χρέωσης πιστωτικής κάρτας όταν όμως η Τράπεζα δεν έχει ακόμα καταβάλει το τίμημα στην ΜΠΑΤΗΣ), τότε η ΜΠΑΤΗΣ υποχρεούται εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε αρμόδιο φορέα (Τράπεζα κ.λπ.) για τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης κάθε χρεωθέντος σε βάρος του πελάτη ποσού.

Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της, και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που συνδέει τον πελάτη με τον τρίτο αυτό φορέα (Τράπεζα κ.λπ.) και η ΜΠΑΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης.

3.Πολιτική επιστροφών

Κάθε Αγοραστής του www.batis.me έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει Δήλωση Υπαναχώρησης την προσφορά που απέκτησε μέσω του www.batis.me εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής εάν το προϊόν δεν είναι στο σωστό μέγεθος, η προσφορά δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή εάν το προϊόν είναι λανθασμένο.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, θα πρέπει εντός 2 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος να στείλετε το αίτημά σας στην Εταιρία μέσω e mail στο info@batis.me. Αφού ελέγξουμε το αίτημα επιστροφής θα σας στείλουμε ένα Email επιβεβαίωσης. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στον διαφημιζόμενο – προμηθευτή μέσα σε 3 ημέρες από το Email επιβεβαίωσης και o αγοραστής επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής του.

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, υποχρεούστε να τα παραδίδεται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, άθικτα, σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά και η συσκευασία τους να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά τα προϊόντα και σε άριστη κατάσταση. Σε άριστη κατάσταση θα πρέπει να είναι μαζί με τα επιστραφέντα προϊόντα, και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, υλικό marketing ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προώθησης κλπ).

Η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχεί στα προϊόντα που επιστρέφει ο αγοραστής, θα ολοκληρωθεί εντός 21 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που το tosite θα επιβεβαιώσει ότι έχουν παραδοθεί τα επιστραφέντα προϊόντα. Η επιστροφή μπορεί να γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, είτε με πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας, θα πρέπει να τον γνωστοποιήσει στο www.batis.me έγκαιρα και εγγράφως.

4.Εγγύηση

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας και αντιπροσωπεύονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας καλύπτονται από την εγγύηση που παρέχουν στην Εταιρεία οι κατασκευαστικοί οίκοι και φέρουμε ευθύνη ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι.

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας και δεν αντιπροσωπεύονται αποκλειστικά από την εταιρεία μας, καλύπτονται από την εγγύηση που παρέχουν στην Εταιρία γι’ αυτά οι προμηθευτές τους. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επιμέρους προμηθευτές της Εταιρίας.

Επίσης, ορισμένα προϊόντα που διατίθενται μέσω της Εταιρίας μπορούν να υποστηρίζονται μόνο από τον κατασκευαστή τους. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν θα πωλείται με την εγγύηση του κατασκευαστή του.